Material: SV – Matematik, kort lärokurs

24.9.2019

3. Parabel och linje

3.A  Figur: Skärningspunkter

Källa: SEN.

7. Aktiehandel

7.A  Datafil: Börskurser

Varje fil nedan innehåller samma data. Spara filen, öppna programmet du valt och öppna filen som du sparat från programmets meny.

LibreOffice Calc (7Asv.ods)
GeoGebra (7Asv.ggb)
Logger Pro (7Asv.cmbl)
Casio ClassPad Manager (7Asv.vcp)
TI Nspire (7Asv.tns)
Marvin Sketch (7Asv.mrv)
Källa: SEN.

9.1 Vektorer

9.1.A  Figur: Parallellogram

Källa: SEN.

13. Finlands befolkningsstruktur

13.A  Tabell: Finlands befolkningsstruktur

Öppna materialet i programmet LibreOffice Calc genom att klicka på länken nedan.

Libreoffice Calc (13Asv.ods)
Källa: Statistikcentralen. https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html. Hämtad: 25.5.2018.